s آيا استفاده از ماكروفر ايمن است؟ – www.DrFree-Health.com
Home / تغذیه در سلامت و زیبایی / عادات صحیح غذا خوردن / آيا استفاده از ماكروفر ايمن است؟
ماكروفر و سلامت غذا

آيا استفاده از ماكروفر ايمن است؟

امواج ماكرو امواج راديويي با فركانس بالا هستند و مشابه نور مرئي بخشي از طيف الكترومغناطيس به شمار مي روند. اين امواج مشابه نور قابليت انعكاس،‌ انتقال يا جذب در مواد را دارند. مواد فلزي امواج ماكرو را به طور كامل منعكس مي كنند در حالي كه اغلب مواد غير فلزي نظير شيشه و برخي مواد پلاستيكي اين امواج را عبور مي دهند. تركيبات حاوي آب نظير غذاها، مايعات يا بافت ها به راحتي انرژي ماكرو را جذب مي كنند و اين انرژي به گرما تبديل مي شود.

اگر دستگاه ماكروفر بر اساس دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد، امواج ماكرو براي گرم كردن و پختن غذاهاي مختلف ايمن و راحت است. با اين وجود، با توجه به اثر بالقوه تماس با امواج ماكرو، سوختگي هاي حرارتي و كنترل غذا بايد احتياط هاي لازم انجام گيرد.

ايمني امواج ماكرو

طراحي دستگاه هاي ماكروفر اين اطمينان را مي دهد كه امواج ماكرو در داخل دستگاه محبوس شده اند و تنها در صورت بسته بودن در و روشن شدن دستگاه برقرار مي شوند. نشت امواج به اطراف و از طريق در شيشه اي از طريق نوع طراحي دستگاه در سطح استانداردهاي بين المللي محدود مي شود. با اين وجود،‌ نشت امواج ماكرو در اطراف دستگاه هاي آسيب ديده،‌ كثيف يا تغيير يافته رخ مي دهد. بنابراين سالم بودن دستگاه بسيار مهم است. استفاده كننده بايد از بسته شدن كامل در اطمينان حاصل كند تا بخش هاي ايمني متصل به در كه از انتشار امواج جلوگيري مي كنند به خوبي كار كنند. مهر و موم در بايد تميز باشد و نشانه اي از آسيب در مهر و موم داخلي يا خارج دستگاه وجود نداشته باشد. اگر آسيبي در دستگاه مشاهده شد تا زمان تعمير كامل نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

انرژي امواج ماكرو توسط بافت هاي بدن قابل جذب است و در بافت هاي در تماس، حرارت توليد مي كند. ارگان هايي كه جريان خون و كنترل حرارتي كمتري دارند نظير چشم ها،‌ يا بافت هاي حساس به حرارت نظير بيضه ها در معرض خطر آسيب حرارتي هستند. با اين وجود آسيب حرارتي تنها در نتيجه تماس طولاني مدت با سطوح بالاي انرژي در اطراف دستگاه رخ مي دهد.

ايمني حرارتي

در دست نگه داشتن ظروف گرم حرارت ديده در دستگاه موجب سوختگي مي شود كه اين مسئله مشابه نگهداري ظروف حرارت ديده به روش پخت معمولي است. با اين وجود،‌ گرم كردن غذا در ماكروفر ويژگي خاص خود را دارد. جوشيدن آب بر روي اجاق معمولي موجب توليد حباب و فرار مولكول ها به صورت بخار مي شود. در دستگاه ماكروفر هيچ حبابي در ديواره هاي ظرف آب ديده نمي شود و آب به شدت گرم مي شود تا ناگهان مي جوشد. ممكن است اين جوشش ناگهاني با يك حباب يا در نتيجه وجود يك جسم خارجي نظير قاشق شروع شود. اين آب فوق العاده گرم است و مي تواند سوختگي شديدي ايجاد كند.

ويژگي ديگر روش پخت با ماكروفر به پاسخ حرارتي غذاهاي خاص مرتبط است. تركيبات خاصي كه سطوح غير متخلخل دارند (نظير هات داگ) يا تركيباتي كه به طور متفاوتي گرم مي شوند (نظير زرده و سفيده تخم مرغ) به طور غير يكنواخت گرم شده و ممكن است منفجر شوند. اين در صورتي اتفاق مي افتد كه تخم مرغ با پوست پخته شود.

ايمني غذا

ايمني غذا مسئله مهمي است. ميزان حرارت دهي دستگاه ماكروفر به قدرت دستگاه و محتواي آب، چگالي و مقدار غذا بستگي دارد. امواج ماكرو به خوبي به داخل تكه هاي ضخيم غذا نفوذ نمي كنند و ممكن است اين مسئله موجب پخت نابرابر غذا شود. در نتيجه ميكروارگانيسم هاي بالقوه بيماري زا در قسمت هايي كه به خوبي حرارت نديده اند از بين نمي روند. به دليل توزيع نابرابر حرارت،‌ بايد غذاي داخل ماكروفر چند دقيقه پس از اتمام پخت در آن باقي بماند تا حرارت به تمام قسمت هاي غذا برسد.

غذاي پخته شده در ماكروفر به اندازه غذايي كه بر روي اجاق معمولي پخته مي شود بي خطر است و مواد مغذي خود را حفظ مي كند. تفاوت عمده ميان دو روش پخت آن است كه امواج ماكرو به طور عميق تري به داخل غذا نفوذ مي كنند و بدين صورت مدت زمان انتقال حرارت و مدت پخت را كاهش مي يابد.

نكته : براي برطرف كردن تصورات غلط مهم است كه بدانيد غذاي پخته شده در ماكروفر “راديواكتيو” نمي شود. پس از خاموش شدن دستگاه،‌ هيچ مقدار از انرژي امواج ماكرو در داخل دستگاه يا غذاي پخته شده باقي نمي ماند. در اين رابطه، امواج ماكرو مشابه نور عمل مي كنند. زماني كه لامپ روشنايي خاموش مي شود هيچ نوري باقي نمي ماند.

 

منبع : سازمان بهداشت جهاني  World Health Organization

لطفا به این موارد هم توجه کنید

فواید گیلاس

فواید مصرف گیلاس

گیلاس در هر واحد (۱ لیوان) کمتر از ۱۰۰ کالری انرژی دارد و مقدار چربی …

پاسخ دهید