s کنترل نشده – www.DrFree-Health.com

کنترل نشده

آلودگی های شیمیایی و فیزیکی در مواد غذایی

آلودگی فیزیکی و شیمیایی در مواد غذایی

آلودگی های شیمیایی ممکن است آلودگی شیمیایی در هر مرحله از فرآیند تولید غذا رخ دهد. مواد شیمیایی می توانند مفید باشند و برای برخی از مواد غذایی به صورت هدفمند مورد استفاده قرار می گیرند (نظیر آفت کش ها در میوه ها و سبزیجات). اگر این مواد شیمیایی به …

Read More »

آلودگی های زیستی در مواد غذایی

آلودگی های زیستی در مواد غذایی

آلودگی های زيستي به حضور باكتري ها،‌ ويروس ها يا انگل هاي بيماري زا (نظير سالمونلا،‌ هپاتيت A و تريشينلا) اطلاق مي شود. آلودگی های زیستی از مواد اوليه خام يا در طول مراحل فرآيند به غذای نهایی منتقل مي شوند. _ميكروارگانيسم ها ميكروارگانيسم ها به گروه هاي متعددي تقسيم …

Read More »